Hilkka Liikkanen – Liskoihmisiä; tapahtuman kuvitu
6/1/2024-6/30/2024

KORUNDI HOUSE OF CULTURE

Rovaniemi Art Museum

Lapin Taiteilijaseuran Kuukauden taiteilija kesäkuussa 2024

Ihmisen käyttäytymistä pohtivat filosofit, psykologit ja neurotieteilijät kuvailevat usein alkukantaisimpia toimiamme sääteleviä osia päässämme liskomaisiksi. Freud puhui käyttäytymisen säätelijöistä nimellä id, ego ja superego. Jung kuvaili tätä primitiivisintä id-osaa nimellä liskoaivot. Neuropsykiatria on paikallistanut liskoaivotoiminnot lähinnä mantelitumakkeeseen. Täällä hallitsevat tunteet ja alkukantaiset vaistot. Persoonallisuuden malli, joka on liskoaivojen johtama, on usein hyvin reviiririippuvainen, johtamishaluinen ja jopa aggressiivisuuteen taipuva. Toisaalta liskoaivot pyrkivät suojaamaan ihmistä itseään: puolustaudu tai pakene. Liskoaivot johtavat elintärkeitä perustoimintojamme, kuten nälän ja janon tunnetta sekä hengittämistä. Liskoaivotoiminnot hallitsevat myös halujamme kuten seksuaalisuutta ja riippuvuuksiamme kuten peliriippuvuus, bulimia, porno, seikkailujännitys ja päihteet. Pelkästään liskoaivotoimintojen varassa toimiva ihminen on itsekäs ja tunteeton muita ihmisiä kohtaan. Näyttelyn teokset ovat keramiikkaveistoksia sekä grafiikkaa. Teoreettista viitekehystä tärkeämpi johtoteema on ollut puhtaasti esteettinen. Lizard people Philosophers, psychologists and neuroscientists who think about human behavior often describe the most primitive parts that regulate our actions in our heads as lizard-like. Freud spoke of the regulators of behavior as id, ego and superego. Jung described this most primitive part of the id as the lizard brain. Neuropsychiatry has localized lizard brain functions mainly in the amygdala. Emotions and primal instincts rule here. The personality model, which is led by the lizard brain, is often very territory-dependent, leader-like and even prone to aggression. On the other hand, the lizard brain tries to protect the person itself: defend yourself or run away. The lizard brain controls our vital basic functions, such as the feeling of hunger and thirst and breathing. Lizard brain functions also control our desires such as sexuality and our addictions such as game addiction, bulimia, porn, thrill of adventure and drugs. A person who operates solely on lizard brain functions is selfish and insensitive to other people. The works in the exhibition are ceramic sculptures and graphics. The guiding theme, more important than the theoretical framework, has been purely aesthetic. Hilkka Liikkanen
Kulttuuritalo Korundi, Lapinkävijäntie 4, 96100 Rovaniemi

Hilkka Liikkanen