12.4.2024-6.4.2025

KULTTUURITALO KORUNDI

Rovaniemen taidemuseo

Maailman menoa - Teoksia Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta

Maailman menoa -näyttely esittelee Jenny ja Antti Wihurin rahaston uusimpia teoshankintoja ja keskittyy inhimillisiin kokemuksiin ja tunteisiin. Näyttelyssä liikutaan rajatiloissa ja tavoitellaan häivähdyksiä näkymättömästä - huumoria unohtamatta. Tuntemaamme maailmaa ja todellisuutta valotetaan erilaisilla näkökulmilla ja tulkinnoilla. Useat teoksista kommentoivat sitä, onko ihmiskeskeinen maailmankuvamme ainoa oikea. Marko Karon valokuvissa katsoja kohtaa toisaalta tunnistettavan maiseman, toisaalta vieraan ja aution. Karo hahmottelee teoksissaan sivuun jääneitä historioita ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia elintapojemme seurauksena raunioituvassa maailmassa. Teemu Korpela puolestaan rinnastaa luonnontieteen lainalaisuudet ja oman kokemusmaailmamme maalauksessaan The Way of the World. Valo ei näyttäydy meille prismana eikä rakkaus aivokemiallisena kaavana, sillä tieteelliset faktat ja esitystavat sekoittuvat henkilökohtaisten kokemustemme värittämiksi, vaikeasti kuvattaviksi ja sanoitettaviksi tuntemuksiksi. Hans-Peter Schütt on maalannut tuntemattomia eläinoletettuja, joita ei löydy lajiluetteloista. Ihminen toimii itselleen lajityypillisesti yrittäessään tehdä tuntemattomista olennoista järkipohjaisia olettamuksia ja kartoittaa niiden anatomisia ominaispiirteitä, kehityshistoriaa ja käyttäytymistä. ”Yhtä hyvin voisimme lähestyä näitä olentoja tunteiden ja mielikuvituksen avulla. Pyrkiä hahmottamaan niiden halua elää ja oppia, niiden tapaa pitää huolta ja rakastaa, niiden unelmia. Kaikkea sitä, minkä kuvittelemme tekevän meidänkin elämistämme tarkoituksellisia”, pohtii Schütt. Axel Antas kyseenalaistaa ihmiskeskeisyyttä ja leikittelee eri aikatasoilla. Videoteoksessa Still Life (Inertia Geometry) etanat tutkivat geometrisia muotoja ja liikkuvat tuntosarviensa avulla vaivattomasti niiden seassa. Ne ovat silmissämme hitaita, koska niiden tapa hahmottaa maailmaa eroaa meidän tavastamme. Analogisia ja digitaalisia menetelmiä hyödyntävässä Compound Ecology -teossarjassa 3D-mallinnetut kukat on dokumentoitu tavalla, joka kunnioittaa 1600-luvun kasvitieteellisiä tutkimuksia. Myös muuttunut maailma ja digitodellisuus heijastelevat näyttelyn teoksissa. Alina Sinivaaran värikylläisissä maalauksissa yksityinen laajenee yhteiseksi. Sinivaara pohtii teoksissaan yksin- ja yhdessäoloa. Minkälaisia kaikuja korona-ajan eristäytyneisyys on meihin jättänyt - ja toisaalta, minkälaista yhteenkuuluvuutta erilaiset verkkoalustat ovat mahdollistaneet? The Quick Happens to Us -teoksen rinnakkaisissa ruuduissa näkyvät kodit, joissa ihmiset tanssivat. Kun näkymä jaetaan osallistujille ympäri maailman, yksityisestä syntyy yhteinen ja jaettu. Näyttelyn taiteilijat: Axel Antas, Henri Hagman, Hannah Hamberg, Hanna Holma, Reijo Hukkanen, Jani Hänninen, Lasse Juuti, Marko Karo, Olli Keränen, Jussi Kivi, Markus Konttinen, Jukka Korkeila, Teemu Korpela, Tuomo Laakso, Päivi Lempinen, Leonor Ruiz Dubrovin, Rauha Mäkilä, Elina Merenmies, Sara Orava, Paul Osipow, Ari Pelkonen, Gunnar Pohjola, Zoltán Popovits, Topi Ruotsalainen, Jyrki Riekki, Perttu Saksa, Hans-Peter Schütt, Alina Sinivaara, Antti Tanttu, Anssi Törrönen, Veijo Ulmanen, Miikka Vaskola, Henry Wuorila-Stenberg, Yujie Zhou
Kulttuuritalo Korundi, Lapinkävijäntie 4, 96100 Rovaniemi

Axel Antas: Still Life (Inertia Geometry)